Tim potpredsednika Vlade za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva je zajedno sa Stalnom konferecijom gradova i opština kroz konsultacije sa partnerima i institucijama koje rade na lokalnom nivou pokrenuo inicijativu mapiranja lokalnih strateških dokumenata. Cilj je bio da se kroz proces registrovanja različitih tipova strateških planova u opštinama i gradovima u Srbiji, partnerima i institucijama koje rade na lokalnom nivou omogući da bolje prioritizuju, planiraju i efikasnije koordiniraju svoje aktivnosti na lokalnom nivou, kao i da unapredi i olakša proces donošenja i sprovođenja lokalnih strateških planova.

Kao rezultat ove inicijative, a na osnovu istraživanja koje je sprovedeno u periodu mart/april 2007. u svim opštinama i gradovima u Srbiji, uspostavljena je jedinstvena baza podataka koja pruža informacije o tome koje sve opštine/gradovi imaju strateške dokumente, koji vremenski period i oblasti strategije pokrivaju, koja tela se bave izradom ili sprovođenjem strateških planova na lokalu, kao i koji su kapaciteti i obuke potrebni opštinama i gradovima kako bi efikasnije sprovele svoje strateške planove. Informacije iz baze je moguće povezati sa osnovnim statističkim podacima svake od opština/grada i kreirati različite izveštaje, a pored toga, zainteresovani imaju mogućnost da preuzmu prikupljene strateške planove opština/gradova.

U 2007. godini pokrenuti su novi procesi strateškog planiranja na lokalnom nivou i usvojene su brojne opštinske strategije. Zbog toga su Tim potpredsednika Vlade za implementaciju SSS i Stalna konferencija gradova i opština zajedno pokrenuli proces ažuriranja podataka. U sam proces mapiranja bili su ukljuceni opštinski poverenici SKGO koji su sproveli intervjue sa ključnim partnerima u opštinama i gradovima tokom aprila 2008, dok je sam proces mapiranja opštinskih strategija postao redovna aktivnost SKGO koji je sproveden i 2009. I 2010. godine.

Zahvaljujemo se svima koji su učestvovali u realizaciji ove inicijative. Molimo vas da nam šaljete komentare i sugestije kako bismo unapredili naredne verzije mapiranja. Namera nam je da svežim informacijama redovno dopunjujemo i ažuriramo bazu. Nadamo se da ce prikupljene informacije podstaći još bolju koordinaciju svih partnera koji realizuju aktivnosti na lokalnom nivou u Srbiji.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aleksandar Marinković

E-mail:

Telefon: 011 / 3223 - 446, lokal 125